İLETİŞİM
0212 549 75 49
Sepete git0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

BIONATURA ve BİZ, EVCİL HAYVANLARIMIZIN ve SİZİN SAĞLIĞINIZI ÖNEMSİYORUZ!

BIONATURA %100 geri dönüştürülmüş kâğıttan üretildiği için tozsuzdur ve kanserojen etkili kimyasallar barındırmamaktadır. Bu sayede, bizim ve can dostlarımızın solunum yoluyla maruz kaldığı toksinlerin önüne geçer. Astım ve diğer solunum sistemi hastalıklarına sahip kedilere sıklıkla reçete edilmektedir ve alerjisi olan kişilere tavsiye edilmektedir.

BIONATURA kil ve ince parçacıklar içermediğinden kontaminasyon riski yoktur. Avrupa’da 10 veteriner hekimden 8’i tarafından nekahet döneminde önerilmektedir.

  • 3 kat daha emici ve hafif
  • Patilere yapışmaz ve dağılmaz
  • Patilerde tahrişi önler.
  • Tozsuz ve kokusuzdur (Özellikle kapalı kum kapları için kullanıma elverişlidir.)
  • Kimyasal içermez.
  • Doğada %100 çözünür ve geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiştir.
  • Kedi, tavşan, gine domuzu, gelincik, hamster, iguana, kuş gibi evcil hayvanlar için kullanıma uygundur.

BioNatura Temel İlkeler ve Etik Çalışma Kuralları

Müşteri, Çalışan, Tedarikçi ve Çevre ile Uyumlu Çalışmak - 2021 

BioNatura, insan, hayvan ve çevre doğasına saygı duyar. Ürün ve hizmetlerini onların sağlığına yararlı, mümkün olan en katkısız, doğal içerik ve yöntemlerle üretir. İç ve dış iletişimde etik ve ahlaki kuralları temel alır.  Ürünlerini doğanın kendi olağanüstü mekanizmasına teknolojiyi ilave ederek geliştirir. İnsan, hayvan yada doğaya zarar verebilecek tüm unsurlar BioNatura’nın maddi çıkarlarının önünde gelir.

BioNatura Temel İlkeleri ve Etik Çalışma Kuralları, günlük iş yaşamımızda, stratejik planlama ve karar verme süreçlerinde bizlere rehberlik eden önemli davranış ilke ve kurallarını içermektedir. Bu BNTİVEÇ Kurallarında, gerekli durumlarda ilgili yerel yasalara ve standartlara göre değişiklik yapılabilir. 

BNTİVEÇ Kuralları değişime açık bir dokümandır. Yasalarda ve ekonomik koşullarda meydana gelen, Türkiye ve dünyanın her yerinde faaliyet şekillerimizi etkileyen değişikliklere göre düzenli olarak geliştirilmekte ve uyarlanmaktadır.

BioNatura’nın etik kurallara ve yasalara riayet eden bir şirket olarak imajı ve itibarı, şirketin yada kişisel maddi menfaatimizin önünde olmalıdır. Bu itibar, iş ve hatta sosyal hayatımızdaki günlük davranışlarımıza da bağlıdır. BioNatura çalışanları olarak yasa ve yönetmeliklere uymamız, çıkar çatışmalarından kaçınmamız, şirket varlıklarını korumamız ve faaliyet gösterdiğimiz çeşitli bölge ve ülkelerdeki kültürleri, geçerli yerel adetleri, gelenekleri, görenekleri dikkate almamız ve bunlara saygı göstermemiz gerekmektedir. Faaliyet bölgelerimizde halka, hayvanlara ve doğaya saygılı davranmakla yetinmemeli, elimizden geldiğince yardımcı da olmalıyız. BioNatura bünyesindeki sorumluluklarımızı yerine getirirken, etik kurallardan asla ödün veremeyiz. 

İstanbul, 2021 

BioNatura Evcil Hayv. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BİONATURA TEMEL İLKELER ve ETİK ÇALIŞMA KURALLARI:

1. İşler, yasal olarak ve dürüstçe yürütülür 

2. Çalışmalar, özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına dayalı olarak yürütülür 

3. Tüm çalışanlar, saygı ve haysiyet çerçevesinde eşit muamele görür 

4. İşler gönüllülüğe dayalı olarak yürütülür

5. Tüm çalışanlar uygun yaştadır

6. Tüm çalışanlara adil ücret ödenir 

7. Çalışma saatleri tüm çalışanlar için makuldür

8. Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara üye olma ya da bunlardan kaçınma ve toplu pazarlık yapma haklarını kullanma özgürlüğüne sahiptir 

9. Tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği işyerinde korunur

10. Tüm çalışanlar adil prosedürlere ve çözümlere erişim hakkına sahiptir 

11. Yerli halklar da dâhil olmak üzere, toplulukların toprak hakları korunur ve desteklenir İşler, sürdürülebilirliği benimseyecek ve çevresel etkiyi azaltacak şekilde yürütülür.

1. İşler, yasal olarak ve dürüstçe yürütülür 

Yasalara Uygunluk 

BioNatura’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm yasa ve yönetmeliklere uyulmaktadır. Uluslararası ticarete (yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve raporlama yükümlülükleri gibi), veri koruma ve anti-tröst/rekabet yasalarıyla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere, yürürlükteki tüm uluslararası yasalar ve yönetmeliklere uyulmaktadır. 

Rüşvet 

Her türlü rüşvet, yolsuzluk, gasp veya zimmete para geçirme konusunda bir yasak konulmuştur ve BioNatura tarafından üstlenilen tüm ticari işlemlerde rüşveti önleyecek uygun prosedürler mevcuttur. 

Gizli Bilgiler ve Rakip Bilgileri 

Tüm rakip bilgileri meşru ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak elde edilir ve kullanılır. Müşteri ve tedarikçilerin gizli bilgileri üçüncü taraflarla paylaşılmaz. 

Mali Kayıtlar, Kara Para Aklama ve İçeriden Bilgi Ticareti 

Tüm işle ilgili ve ticari işlemler şeffaf olarak yürütülür ve BioNatura’nın defterleri ile kayıtlarına doğru şekilde kaydedilir. Kara para aklamaya dair fiili bir girişim veya teşebbüste bulunulmaz. BioNatura’nın müşterileri hakkında sahip olduğu gizli bilgiler, hiçbir şekilde içeriden bilgi ticareti yapmak veya bunu desteklemek amacıyla kullanılmaz. 

Bilgi ve Mülkiyetin Korunması 

BioNatura’da müşterilerin gizli bilgilerine, know-how’ına ve fikri mülkiyetine saygı duyulur ve bunlar korunur. Müşteri tarafından sağlanan ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizlidir ve yalnızca planlanmış ve atanmış amaçları için kullanılır. Müşterinin tüketicileri veya çalışanları gibi bireyler hakkındaki tüm kişisel bilgiler, gizliliklerinin korunması ve tüm ilgili gizlilik yasaları ve düzenlemeleri için tam saygı çerçevesinde ele alınır. 

Ürün Kalitesi ve Sorumlu Yenilikçilik 

Ürünler ve hizmetler, ilgili sözleşme belgelerinde belirtilen özellik, kalite ve güvenlik kriterlerini karşılayacak şekilde teslim edilir ve amaçlanan kullanımlarına uygundur. Araştırma ve geliştirme sorumlulukla yürütülür ve iyi klinik uygulamalar ile birlikte genel kabul görmüş bilimsel, teknolojik ve etik ilkelere dayalıdır. 

Endişelerin Bildirilmesi ve Misilleme Yapmama 

Tüm çalışanlara (doğrudan istihdam edilmiş olsun veya olmasın), söz konusu gereksinimlerden herhangi biriyle ilgili endişelerini dile getirmek için araçlar sunulmuştur ve endişelerini dile getiren ve iyi niyetle konuşan çalışanların misillemeye karşı korunması için süreçler yürürlüğe konmuştur.

2. Çalışmalar, özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına dayalı olarak yürütülür


Sürekli ve geçici olarak çalışan tüm bireylere, özgürce anlaşmaya varılmış, yasal ve sözleşmeye dair haklarına saygı gösteren istihdam belgeleri sunulur. 

3. Tüm çalışanlar, saygı ve haysiyet çerçevesinde eşit muamele görür 

Tüm çalışanlara saygı ve haysiyet çerçevesinde muamele edilir. Hiçbir çalışan herhangi bir fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz, istismar ya da başka bir yıldırma biçimine tabi tutulamaz. İşe alma, tazminat, terfi, disiplin, fesih ya da emeklilik gibi unsurlarda ayrımcılık yapılmaz. Irk, etnik köken, yaş, görev, cinsiyet, cinsiyet kimliği, renk, din, doğduğu ülke, cinsel tercih, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, engellilik, sosyal sınıf, sendika üyeliği veya politik görüşlere dayalı ayrımcılık önlenir. Özellikle, ayrımcılığa en çok maruz kalabilecek çalışanların haklarına dikkat edilmektedir. 

4. İşler gönüllülüğe dayalı olarak yürütülür 

BioNatura hiçbir koşul altında, zorunlu veya yasa dışı işçilik, ödünç işçilik, borca dayalı işçilik şeklinde veya başka biçimlerde zorunlu işçilik kullanmaz. Zihinsel ve fiziksel baskı, kölelik ve insan kaçakçılığı yasaktır. 

5. Tüm çalışanlar uygun yaştadır 

BioNatura hiçbir koşul altında, 15 yaşından küçük veya çalışmak ya da zorunlu eğitim için (hangisi daha yüksekse) yasal zorunlu asgari yaşın altında olan bireyleri istihdam etmez. Genç çalışanlar istihdam edildiğinde zihinsel, fiziksel, sosyal veya ahlaki açıdan tehlikeli veya zararlı olan ya da onları okula gitme imkânından mahrum bırakma yoluyla eğitimlerine müdahale eden işleri yapmazlar. 

6. Tüm çalışanlara adil ücret ödenir 

Tüm çalışanlara, yasal minimum standartları ya da uygun geçerli endüstri standartlarını karşılayan veya aşan (hangisi daha yüksekse), maaşları, fazla mesai ücretini, sosyal yardımları ve ücretli izinleri içeren eksiksiz bir tazminat paketi sunulur ve yasal olarak bağlayıcı toplu iş sözleşmeleriyle kararlaştırılan tazminat şartları uygulanır ve bunlara uyulur. 

7. Çalışma saatleri tüm çalışanlar için makuldür 

Çalışanların, işçilerin istihdam edildiği ülkenin yasalarının izin verdiği normal ve fazla mesai saatlerinden daha fazla çalışması gerekmez. Çalışanlar tarafından yapılan tüm fazla mesailer gönüllü olarak yapılır. 

8. Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara üye olma ya da bunlardan kaçınma ve toplu iş sözleşmesi yapma haklarını kullanma özgürlüğüne sahiptir


Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakları tanınır ve bunlara saygı duyulur. Çalışanlar, herhangi bir örgüte katılma veya katılmaktan kaçınma haklarını kullanırken tehdit veya taciz edilmez. 

9. Tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği işyerinde korunur 

İş esnasında veya işverenin operasyonları sonucunda ortaya çıkan, bunlarla bağlantılı veya gerçekleşen kaza ve yaralanmaları önlemek için sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı sunulur. 

10. Tüm çalışanlar adil prosedürlere ve çözümlere erişim hakkına sahiptir 

Tüm çalışanlara, iş ilişkilerinin bir parçası olarak ortaya çıkabilecek güçlüklerin hızlı, tarafsız ve adil bir şekilde çözülmesini sağlayan şeffaf, adil ve gizli prosedürler sunulur. 

11. Yerli halklar da dâhil olmak üzere, toplulukların toprak hakları korunur ve desteklenir 

Bireyin, yerli halkın ve yerel toplulukların mülk ve araziler üzerindeki hak ve sahipliklerine saygı duyulur. Mülkleri veya arazileri ile ilgili olarak, bunların kullanımı ve devredilmeleri de dâhil olmak üzere tüm müzakereler ücretsiz, önceden bilgi verilen onaylama, sözleşmenin şeffaflığı ve ifşa etmeye dair ilkelere uygundur. 

12. İşler sürdürülebilirliği benimseyecek ve çevresel etkiyi azaltacak şekilde yürütülür 

Operasyonlar, tedarik, üretim, ürünlerin dağıtımı ve hizmetlerin sağlanması, çevrenin korunması ve muhafaza edilmesi amacıyla yürütülür.